Veiligheid

Royal Roofing Materials, kennis en kunde in veiligheid

Het unieke concept van Royal Roofing Materials is de kroon op uw vakwerk:

• Duurzame systeemoplossingen voor het complete dak
• Een allesomvattend assortiment onder één dak
• Landelijk verkrijgbaar via een exclusief distributienetwerk
• Uniforme herkenbaarheid dankzij Royal-logo
• Eigen opleidings- en certificeringsinstituut
• Unieke garanties en zekerheden
• Omvangrijk eigen dienstenpakket, waaronder Risico-inventarisatie & Evaluatie       (RIE), keuringen en productregistraties
 

Landelijk verkrijgbaar

Het allesomvattende assortiment van Royal Roofing Materials is verkrijgbaar bij alle vestigingen van Delbouw Dak & techniek, Fielmich, Kelders Dakmaterialen en Vlutters Dakmaterialen. Via dit exclusief landelijk distributienetwerk bent u altijd verzekerd van de beste materialen, op het juiste tijdstip en op de juiste plaats. Met Royal Roofing Materials steekt u iedereen naar de kroon, ook als het gaat om veiligheid op het dak. Royal Veiligheid biedt het bewijs met een scala aan veiligheidsproducten en een omvangrijk dienstenpakket.


Meer winst met veiligheid

Voor veiligheid op platte en hellende daken biedt Royal Roofing Materials uitkomst. Met praktische oplossingen, zoals valbeveiligingssystemen, daktoetreding, persoonlijke beschermingsmiddelen en signaleringen. In combinatie met aanvullende diensten – zoals scholing, registraties en keuringen – bent u verzekerd van veilig, verantwoord én rendabel werken op daken.

Veiligheidsproducten zoals een valbeveiliging en een dakanker, moeten verplicht jaarlijks worden gekeurd. Dakverwerkers hebben de mogelijkheid om deze herkeur door Royal Roofing Materials te laten uitvoeren, al dan niet i.c.m. een onderhoudscontract.

Investeren in veiligheid levert directe winst op:
• Langere levensduur veiligheidsproducten dankzij onderhoudscontracten
• Voorsprong op de concurrentie door onderscheidende marktpositie
• Effectief wapen in strijd tegen crisis in bouwsector

Samen verantwoordelijk voor de juiste oplossing

Gebouweigenaren, opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werksituatie op het dak. Ook in de wetgeving is hierover veel vastgelegd. Het uitgangspunt voor veilig werken op hoogte is het Arbobesluit met daarbij opgenomen de Arbobeleidsregels 3.16, 7.23 en 8.3:

Arbobesluit: Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.
2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

Arbobesluit: Artikel 7.23 Algemeen
Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie. Het gebruik van de ladder als werkplek moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen