Subsidies groendaken voor ondernemers

Voor ondernemers bieden de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de Vamil fiscale regelingen mogelijkheden om voordelig te investeren in groendaken. Agentschap.nl, een uitvoeringsorganisatie van de overheid voorheen SenterNovem, voert de MIA en de Vamil uit.

De MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Naast het groendak, Milieulijstcode F7070 staan op deze lijst alle bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor MIA of Vamil.

Hoe werkt de MIA?
De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Via de MIA is 15, 30 of 40 procent van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Investeringen van minder dan 1.900 euro komen niet voor MIA in aanmerking. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat op de Milieulijst 2005 staat, mag u 15, 30 of zelfs 40 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft.

Hoe werkt de Vamil-regeling?
Vamil staat voor ‘Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen’. De Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel. Ze kunnen de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen door het fiscaal vrij (willekeurig) afschrijven van bepaalde milieu-investeringen. Ondernemers kunnen investeringen die onder de Vamil-regeling vallen, afschrijven vanaf het moment dat zij het bedrijfsmiddel hebben gekocht of waarop de onderneming er kosten voor maakt. De ondernemer bepaalt zelf wanneer hij de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijft.

Download de MIA \ Vamil 2010 brochure (8.84 Mb) voor meer informatie