Lean and Green Awards

CRH Roofing Materials BV is 20 mei 2010 door Connekt beloond met de Lean and Green Award. Met dit behaalde keurmerk laat CRH Roofing materials BV als bedrijf zien dat men met kostenbesparende maatregelen gelijktijdig het milieu kan sparen.  

De Lean and Green Award is een uitvloeisel van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek, een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel van dit initiatief is om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren efficiënter en duurzamer om te gaan met transport en logistiek.

In 2009 is CRH Roofing Materials BV gestart met het inspelen op het veranderend overheidsbeleid en deelneming aan het innovatieprogramma Duurzame Logistiek, waarbij zij zich met name richt op het verminderen van de CO² uitstoot bij haar twee externe transportbedrijven.