Project subliem

Begin 2009 hebben we het initiatief genomen ten aanzien van duurzaamheid door het starten van het Project Subliem. Het doel van dit project is om onze organisatie toekomst- en klimaatbestendig te maken. Binnen dit project maken we onze gehele bedrijfsvoering “klimaattransparant” op het gebied van emissies, grondstoffen en utilityverbruik. Aan de hand van dit inzicht verbeteren we de klimaatbestendigheid van onze bedrijfsvoering. Binnen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we deel aan het toekomstbestendig maken van de Gebouwde Omgeving. Daarom participeren we aan transitieprogramma’s op het gebied van de energie-, water-, lucht- en grondstofgebruik.

Tevens werken we samen met deskundige organisaties en kennisinstellingen rondom het verhogen van het duurzaamheidsrendement binnen Duurzaam Inkopen. Dit betekent dat we alle processen en producten beoordelen en aanpassen aan de stand der techniek. Kelders Dakmaterialen zal daar waar mogelijk processen begeleiden en concepten ontwikkelen om de transitie naar de nieuwe duurzame economie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Een beter milieu begint inderdaad bij onszelf.