Duurzaam inkopen

Vanaf 1 januari 2010 stelt de overheid specifieke eisen aan de toe te passen materialen en het energieverbruik van gebouwen. Om hierop tijdig goed voorbereid te zijn, is het zaak dat u zich als dakdekker verdiept in duurzaam inkopen. Kelders Dakmaterialen volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en ondersteunt u hierbij.

In nauwe samenwerking met gerenommeerde kennisinstellingen toetsen we of alle processen en producten voldoen aan de eisen van Duurzaam Inkopen. Vanuit het motto ’Een beter milieu begint bij jezelf’ en vooruitlopend op de nieuwe duurzame economie, begeleidt en ontwikkelt Kelders Dakmaterialen milieuvriendelijke processen en concepten.

Project ‘Meer met minder’
Eén van de overheidsprojecten die is gericht op vermindering van energieverbruik, is ‘Meer met minder’. Dit project, dat op 9 oktober 2008 werd gelanceerd, beoogt dat 2,4 miljoen bestaande woningen en kantoren vanaf 2020 blijvend dertig procent minder energie verbruiken. Het programma komt voort uit een akkoord tussen de ministeries van VROM, WWI en EZ, Bouwend Nederland en de energie- en installatiebranche. Op diezelfde datum gaf Maria van der Hoeven, de Minister van Economische Zaken, het startschot voor het EPC-netwerk. Dit is een nieuw, toonaangevend kennisplatform over energiebesparing in de gebouwde omgeving, met als doelgroep de totale bouwkolom.

Kelders Dakmaterialen volgt niet alleen deze ontwikkelingen nauwlettend maar is betrokken en ambiteus op het gebied van duurzaamheid en het klimaat.